Tuupovaara

Etusivu » Matkailu

Matkailu

Jänisjoen kalastusalue

Jänisjoen alue on pienvesialuetta, jossa on useita kalaisia jokireittejä. Koskiin ja järviin istutetaan taimenta, harjusta ja siikaa. Taimen ja harjus lisääntyvät joillakin alueilla myös luontaisesti. Jänisjoen viehekalastuslupa-alue kattaa useiden kalastuskuntien alueet.

Jänisjoen kalastusalueen viehekalastuslupa

Lupa oikeuttaa kalastamaan vapakalastusvälineillä kaikissa alueen vesissä, lukuun ottamatta kalastuslain kieltämillä alueilla (mm. voimalaitoksen alapuoliset kieltoalueet) ja erityskalastusvesillä (TE-keskuksen päätöksellä kielletty).

HUOM ! Kotajoesta ja Loitimon alapuoleiselta Jänisjoen pääuomalta on kumottu kalastuslain mukainen taimenen syysrauhoitus TE-keskuksen päätöksellä.

HUOM ! Kalastusalueen vieheluvalla saa kalastaa myös niissä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koskissa ja virtapaikoissa, joissa ei voi kalastaa läänikohtaisella vieheluvalla. Näitä kalastuslain 8 §:n tarkoittamia lohi- ja siikapitoisia vesistöjä ovat Jänisjoki, Kuuttijoki ja Kotajoki. Näiden jokien koski- ja virtapaikoissa on koukkukalastus matosyöttiä käyttäen kielletty.