Tuupovaara

Etusivu » Matkailu » Jänisjoki – kalastajan unelmapaikka

Jänisjoki – kalastajan unelmapaikka

Jänisjoen vesiretkeilyreitti sijaitsee Pohjois-Karjalassa Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Tohmajärven ja Värtsilän kuntien alueella. Reitin alku on kolmiosainen. Sen muodostavat Jänisjoki, Kuuttijoki ja Kotajoki. Nämä Jänisjoen latvahaarat laskevat Loitimo- järveen. Jokaisen latvahaaran alusta on reitin päätepisteeseen Värtsilään matkaa noin 85 kilometriä.

Kalastuksesta…

Alueella on luonnonvaraisia kalalajeja kuten ahvenia, haukia, mateita, siikoja ja särkiä sekä istutettuja kalalajeja kuten järvitaimenia ja harjuksia. Lohikalojen istutustoiminta on vilkasta ja kalastusalue käyttääkin kaikki lupatulot istutustoimintaan.

Veden laatu alueella on keskinkertainen. Rautapitoisuudeltaan korkean veden ruskehtava väri johtuu suoalueilta liukenevasta humuksesta. Vesistöä kuormittavaa teollisuutta alueella ei ole.

Virtaukset vesistössä vaihtelevat eri vuoden aikoina huomattavasti. Kevättulvien aikana virtaus on suurimmillaan, kun taas vähäsateisina kausina joki- ja purouomat voivat olla hyvin vähävetisiä. Loitimo-järven alapuolisella jokiosalla veden virtauksiin vaikuttaa voimalaitoksilla suoritettava juoksutus.

Jänisjoen kalastusalueen viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vesillä lukuunottamatta Röksän, Löytöjärven, Aittovaaran, Revonkylän, Kiihtelyksen (sallittu Vesimojoessa) ja Herajärven kalastuskuntien alueita. Kalastusalueen vieheluvalla saa kalastaa myös niissä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koskissa ja virtapaikoissa, joissa ei voi kalastaa läänikohtaisella vieheluvalla. Näitä kalastuslain 8 §:n tarkoittamia vesistöjä ovat Jänisjoki, Kuuttijoki ja Kotajoki.

…melontaa

Jänisjoen latvahaarat tarjoavat melojalle erilaisia vaihtoehtoja. Vauhdikkaita koskia on Kotajoessa ja Kuuttijoessa. Jänisjoki taas sopii erinomaisesti perhemelontaan tai muuten rauhallisesta jokimelonnasta pitäville. Melojia ja kalastajia varten on reitin vierelle rakennettu rantautumispaikkoja, laavuja ja Kotajoen Verkaruskoskella on myös varaustupa retkeilijöille. Tuvan voi varata kunnantoimistosta puh. 013 689 2006.

Jänisjoen vesiretkeilyreitti tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia eräretkeilyyn aivan EU:n itärajalla. Tule, koe ja nauti!