Tuupovaara

Etusivu » Matkailu » Kylät » Tuupovaaran Pilkekylät ry. » Keisarintie-hanke

Keisarintie-hanke

Keisarintie-hankkeen tavoitteena on tehdä nykyisestä Korpiseläntiestä Keisarintie, joka komistetaan perinne-, maisema- ja matkailutieksi. Alustavien neuvottelujen mukaan Keisarintiestä tulisi Runon ja Rajan tiehen liittyvä matkailutie ja vaihtoehtoinen reitti.

Eräs hankkeen osakokonaisuus on antaa Korpiseläntielle sen vanha historiallinen kutsumanimi Keisarintie ja nimenmuutoksesta on tehty aloite Tuupovaaran kunnalle. Tien historiallisesta taustasta on kuultu professori Veijo Saloheimoa ja maisteri Ismo Björniä. Kumpikin piti vanhan perimätiedon mukaisen nimen käyttöönottoa ilahduttavana ja syrjäkylien itsetuntoa kohottavana asiana.

Nimenmuutosasian lisäksi Keisarintie-hankkeeseen liittyy kylittäin toteutettavia käytännön toimenpiteitä. Tien alkupäässä Pirttijärvellä tehdään Huovisen peltojen kiviraunioista maisemataidetta, seuraavaksi tullaan Kinnasniemen kohdalle ja siellä selvitetään Niiralanniemen matkailu- ja virkistyskäytön lisäämistä. Eimisjärvellä istutetaan entisen maamiesseuran tontille puulajipuisto ja rakennetaan kyläkeinu. Kokinvaarassa tehdään pistoaitaa, maitolaituri ja luonnonkukkaniitty. Luutalahteen tulee matkamiehen risti ja kylänkaivo, Ruhovaara-Mannervaaran osalta selvitetään rajan tuomia mahdollisuuksia.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan Pirttijärven, Eimisjärven ja Kokinvaaran kyläkirjojen kokoaminen. Tarkoituksena ei ole tehdä joka kylästä omaa kirjaa, vaan ko. kylien menneisyys nivotaan Keisarintien historiaan. Luutalahti-Mannervaaran kyläkirja on juuri ilmestynyt ja siitäkin voidaan ottaa valitut palat Keisarintien kirjaan. Kirja-asian vastuuhenkilöksi on lupautunut Ulla Hakamies.