Tuupovaara

Etusivu » Matkailu » Retkipolut ja ulkoilualueet » Jänisjoen vesiretkeilyreitti

Jänisjoen vesiretkeilyreitti

Jänisjoki – kalastajan unelmapaikka

Jänisjoen vesiretkeilyreitti sijaitsee Pohjois-Karjalassa Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Tohmajärven ja Värtsilän kuntien alueella. Reitin alku on kolmiosainen. Sen muodostavat Jänisjoki, Kuuttijoki ja Kotajoki. Nämä Jänisjoen latvahaarat laskevat Loitimo järveen. Jokaisen latvahaaran alusta on reitin päätepisteeseen Värtsilään matkaa noin 85 kilometriä.

Kalastuksesta…

Alueella on luonnonvaraisia kalalajeja, kuten ahvenia, haukia, mateita, siikoja ja särkiä sekä istutettuja kalalajeja, kuten järvitaimenia ja harjuksia. Lohikalojen istutustoiminta on vilkasta ja kalastusalue käyttääkin kaikki lupatulot istutustoimintaan.

Veden laatu alueella on keskinkertainen. Rautapitoisuudeltaan korkean veden ruskehtava väri johtuu suoalueilta liukenevasta humuksesta. Vesistöä kuormittavaa teollisuutta alueella ei ole.

Virtaukset vesistössä vaihtelevat eri vuoden aikoina huomattavasti. Kevättulvien aikana virtaus on suurimmillaan, kun taas vähäsateisina kausina joki- ja purouomat voivat olla hyvin vähävetisiä. Loitimojärven alapuolisella jokiosalla veden virtauksiin vaikuttaa voimalaitoksilla suoritettava juoksutus.